Se våra webbsändningar i efterhand från seminarierna i Almedalen

Den 2 juli arrangerade delegationen tre seminarier i Almedalen, som syftade till att bidra till den offentliga debatten om överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Nu kan du se dessa i efterhand. Paneldebatterna modererades av den tidigare SVT-reportern Margit Silberstein.

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – får läckaget kosta pengar och förtroende?

Under den första paneldebatten kretsade diskussionen bland annat kring hur myndigheter har olika förutsättningar att mäta felutbetalningar och hur kunskapen om felutbetalningar kan användas. Misstänksamhet och tillit till välfärdssystemen samt vikten av att synliggöra alla fel oavsett om det gäller brott, misstag av medborgare eller misstag av myndigheterna själva togs upp.

I nästa paneldebatt diskuterades vikten av att debatten kring felutbetalningar ska vila på korrekta uppgifter och fakta, att det är komplicerat att göra mätningar och att politikerna har ett ansvar. Det är viktigt med samordning mellan myndigheter, riskbaserade kontroller samt uppföljning. I Danmark finns redan en gemensam utbetalningsmyndighet och erfarenheterna där säger att det är nödvändigt att anpassa lagstiftningen så att automatiserade kontroller möjliggörs. Tilliten inom och mellan myndigheter samt förhållandet mellan regeringen och myndigheterna var andra områden som diskuterades.

Digitalisering och artificiell intelligens var temat för den tredje paneldebatten. Panelen var enig om att detta ger stora möjligheter att förhindra och hitta felutbetalningar, samtidigt som det är nödvändigt med en balans mellan mängden data som myndigheterna kan använda i sina kontroller och individens integritet. Det är en politisk fråga att göra den avvägningen. Panelen tog också upp vikten av att använda så kallade schyssta algoritmer.

För- och nackdelar med att mäta felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
I panelen
– Johan Forssell, riksdagsledamot (M), vice ordf. socialförsäkringsutskottet
– Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S), socialförsäkringsutskottet
– Mikael Goossen, doktorand, Välfärdsopinion 2017 (Umeå universitet)
– Bessam Saleh, utredningssekreterare, Delegationen för korrekta utbetalningar

Hur viktigt är det att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen?
I panelen
– Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv
– Mattias Fogelgren, utredningssekreterare, Tillitsdelegationen
– Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S), ordf. socialförsäkringsutskottet
– Michel Weber, underdirektör, ATP Udbetaling Danmark
– Sven-Erik Österberg, ordförande i Delegationen för korrekta utbetalningar

Hur kan digitalisering och artificiell intelligens motverka felutbetalningar från välfärdssystemen?
I panelen
– Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket
– Joacim Danielsson, utredningssekreterare, Delegationen för korrekta utbetalningar
– Michel Weber, Underdirektör, ATP Udbetaling Danmark
– Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo