Uppskattat besök på Arbetsförmedlingen

Den 29 november var Bessam Saleh och Joacim Danielsson från kansliet inbjudna till Arbetsförmedlingens huvudkontor (Enheten Tjänster och program) för att presentera delegationens uppdrag och arbete.

Bessam och Joacim gav en översiktlig beskrivning av delegationens samlade uppdrag och en mer ingående beskrivning av arbetet med omfattningsstudierna som delegationen arbetar med. Föredragningen var mycket uppskattad och väckte flera tankar och funderingar hos deltagarna.

– Vi fick många initierade frågor och även intressanta inspel som vi tar med i det fortsatta utredningsarbetet, säger Bessam.

Läs mer om delegationens uppdrag

Omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar