Utredare anställs för att analysera data inom omfattningsstudier

En ny medarbetare har börjat i kansliet för att analysera data inom ramen för studier av SGI och folkbokföring. Han heter Niklas Ottosson och kommer från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). IAF är en av de deltagande myndigheterna i arbetet med omfattningsstudierna.

Ett centralt uppdrag för delegationen är att genomföra omfattningsstudier avseende felaktiga utbetalningar i ersättningssystem med väsentliga risker och att göra en bedömning av den totala omfattningen av de felaktiga utbetalningarna. En del i omfattningsstudierna tar sikte på sådana uppgifter som har väsentlig betydelse för att fastställa rätten till ersättning eller dess storlek och som påverkar flera ersättningssystem. Uppgifter om SGI och folkbokföring är exempel på dessa uppgifter. I denna del av omfattningsstudierna ska delegationen kvantifiera i vilken utsträckning det är fel i dessa centrala uppgifter och i vilken utsträckning det föranleder felaktiga utbetalningar.

Dessa systemövergripande studier hålls ihop av delegationens kansli och Niklas kommer att arbeta med bearbetning och analys av data inom studier av SGI och folkbokföring. Arbetet kommer att pågå till juni i år.

Läs mer om omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar