Inställning till välfärdssystemens utbetalningar

Tidigare genomförda attitydundersökningar av FUT-delegationen (2007) och Samverkansuppdraget (2010) visar att det kan förekomma en tillåtande attityd till bidragsfusk hos såväl handläggare som allmänhet. Att det förekommer överutnyttjande och felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen minskar förtroendet för systemen och de myndigheter och andra aktörer som administrerar dem. Mot denna bakgrund behöver en aktuell lägesbeskrivning över allmänhetens och handläggares attityder till felaktiga utbetalningar tas fram. Det kunskapsunderlag som finns i dag behöver kompletteras med nya studier i syfte att identifiera vilka insatser som behöver vidtas för att bidra till att förändra beteenden som undergräver förtroendet för välfärdssystemen. Kantar Sifo har av delegationen fått i uppdrag att genomföra en kvantitativ attitydundersökning bland allmänheten.

Ny attitydundersökning publicerad

Den 2 juni 2019 publicerade vi en ny attitydundersökning om allmänhetens inställning till felaktiga utbetalningar. Undersökningen visar att fusk med bidrag tycks vara mindre accepterat idag än vad det varit tidigare. Samtidigt tycks det finnas en mer tillåtande attityd till bidragsbrott och fusk hos unga och uppfattningen bland de svarande är att fusket är utbrett. Det är allvarligt eftersom det undergräver förtroendet för välfärdssystemen. Attityder till bidragsfusk kan i sin tur påverka allmänhetens beteenden. De främsta orsakerna till att människor fuskar uppges vara att politiker och personer i ledande ställning fuskar och att upptäcktsrisken är liten.

Läs mer om undersökningen och ladda ner rapporten

Allas våra pengar – Ett undervisningsmaterial om välfärdssystemen och studiebidraget

Delegationen har i samarbete med CSN och lärare tagit fram ett nytt undervisningsmaterial till gymnasieskolor, som syftar till att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Materialet förvaltas av CSN.

Läs mer och ladda ner materialet Allas våra pengar

Materialet finns även på CSN:s webbplats och i SO-rummet, ett länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen.

Tidigare attitydundersökningar

Vi publicerar även några exempel på attitydundersökningar genomförda av olika aktörer. Bland annat visar undersökningarna på olika sätt samband mellan attityder till felaktiga utbetalningar och förtroende för välfärdssystemen och de myndigheter som administrerar dem.

Genomförda attitydundersökningar

Välfärdsopinion 2017

Den 31 januari 2018 var docent Ingemar Johansson Sevä och doktorand Mikael Goossen vid Umeå universitet inbjudna till delegationen för att prata om Välfärdsstatsundersökningen, som är en serie undersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik. Den första undersökningen i serien genomfördes 1986 och nya undersökningar har därefter genomförts med några års mellanrum. Den pågående undersökningen leds av Ingemar Johansson Sevä. Professor Stefan Svallfors var initiativtagare till och har genomfört de tidigare Välfärdsstatsundersökningarna.

Läs mer om projektet på Umeå universitets webbplats

Stefan Svallfors rapport från 2010:
Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkringarna (pdf 841 kB, nytt fönster)

Resultaten av genomförda undersökningar och de studier som Delegationen för korrekta utbetalningar genomför kan bli ett underlag för myndighetsövergripande informationsinsatser inom området.