Inställning till välfärdssystemens utbetalningar

Människor följer ofta regler för att de anser det vara rätt och därför att andra gör det. Medborgarnas attityder kan därför påverka omfattningen av felaktiga utbetalningar. Förtroendet för en myndighet är också av stor betydelse. Skatteverkets undersökningar har till exempel visat att den som har förtroende för myndigheten fuskar mindre än den som saknar förtroende.

Attitydundersökningar enligt våra direktiv

Tidigare genomförda attitydundersökningar av FUT-delegationen (2007) och Samverkansuppdraget (2010) visar att det kan förekomma en tillåtande attityd till bidragsfusk hos såväl handläggare som allmänhet. Att det förekommer överutnyttjande och felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen minskar förtroendet för systemen och de myndigheter och andra aktörer som administrerar dem. Mot denna bakgrund behöver en aktuell lägesbeskrivning över allmänhetens och handläggares attityder till felaktiga utbetalningar tas fram. Det kunskapsunderlag som finns i dag behöver kompletteras med nya studier i syfte att identifiera vilka insatser som behöver vidtas för att bidra till att förändra beteenden som undergräver förtroendet för välfärdssystemen. Resultaten av genomförda undersökningar och de studier som Delegationen för korrekta utbetalningar kommer att genomföra kan bli ett underlag för myndighetsövergripande informationsinsatser inom området.

Arbetsgrupp attityder
En arbetsgrupp har tidigare startat upp ett arbete med att undersöka förhållningssätt hos handläggare samt att ta fram undervisningsmaterial för gymnasieelever om studiebidrag och andra välfärdsförmåner. Hösten 2017 genomfördes en intervju med Ingela Thorsson, som ledde arbetsgruppen och dess kartläggningsarbete, samt Helena Rönnblom, kontrollanalytiker på CSN.

Läs intervjun (november 2017)

Tidigare attitydundersökningar
Vi publicerar även några tidigare exempel på attitydundersökningar genomförda av olika aktörer. Bland annat visar undersökningarna på olika sätt samband mellan attityder till felaktiga utbetalningar och förtroende för välfärdssystemen och de myndigheter som administrerar dem.

Genomförda attitydundersökningar

Välfärdsopinion 2017

Den 31 januari 2018 var docent Ingemar Johansson Sevä och doktorand Mikael Goossen vid Umeå universitet inbjudna till delegationen för att prata om Välfärdsstatsundersökningen, som är en serie undersökningar av svenskarnas attityder till välfärdspolitik. Den första undersökningen i serien genomfördes 1986 och nya undersökningar har därefter genomförts med några års mellanrum. Den pågående undersökningen leds av Ingemar Johansson Sevä. Professor Stefan Svallfors var initiativtagare till och har genomfört de tidigare Välfärdsstatsundersökningarna.

Läs mer om projektet på Umeå universitets webbplats

Stefan Svallfors rapport från 2010:
Trygg, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkringarna (pdf 841 kB, nytt fönster)