Felaktiga utbetalningar undergräver förtroendet för välfärdssystemen. Därför är området viktigt att titta närmare på. I denna rapport ger vi en aktuell lägesbild av allmänhetens inställning till fel och fusk med bidrag. Det gör vi genom att redogöra för resultaten från andra undersökningar och redovisa resultaten från den attitydundersökning riktad till allmänheten som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av delegationen.

Även om de flesta har en generellt negativ inställning till bidragsfusk varierar attityderna betydligt mellan olika former av fusk. Mest allvarligt anses et vara att arbeta svart samtidigt som man får sjuk- eller arbetslöshetsersättning. Att ta ut en extra sjukdag trots att man inte är sjuk eller att ta ut tillfällig föräldrapenning för att umgås med barnen trots att de inte är sjuka ses som minst allvarligt. En förhållandevis stor grupp anger också att de skulle behålla en utbetalning som de fått felaktigt.

Unga har genomgående en mer tillåtande attityd till fusk med bidrag än äldre. Till exempel anser endast lite över hälften i den yngsta åldersgruppen att det är mycket allvarligt att arbeta svart samtidigt som man får sjuk- eller arbetslöshetsersättning, medan motsvarande siffra för den äldsta åldersgruppen är över 90 procent. Tre gånger fler i den yngsta åldersgruppen jämfört med den äldsta skulle också behålla en felaktig utbetalning.

Trots att de flesta har hög bidragsmoral tror 7 av 10 personer att bidragsfusket är omfattande. Det är allvarligt eftersom det undergräver förtroendet för välfärdssystemen. Attityder till bidragsfusk kan i sin tur påverka allmänhetens beteenden. De främsta orsakerna till att människor fuskar uppges vara att politiker och personer i ledande ställning fuskar och att upptäcktsrisken är liten.

Med dessa kunskaper kan regeringen, tillsammans med en bild av hur stora felutbetalningarna från välfärdssystemen är, forma en politik som främjar bidragsmoralen i landet och gå vidare med åtgärder som bidrar till att skattepengar går till det som de är avsedda för.

Ladda ner rapporten:

Omslag till rapport Bidragsmoralen i samhället

Bidragsmoralen i samhället – En aktuell lägesbild av inställningen till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (Rapport 2) (pdf 4 MB, nytt fönster)

Beställ tryckt exemplar hos Norstedts Juridik

 

 

 

 

Publicerad 2 juni 2019
Uppdaterad 19 juni 2019