Mötet ägde rum den 23 oktober 2018 hos Kapitel 8 Klara Strand (f.d. Lundqvist & Lindqvist) vid Klarabergsviadukten i Stockholm.

Intressanta föredragningar om omvärldsanalys av pågående AI-initiativ och Försäkringskassans kvalitetsmodell

Tre personer håller föredrag
Caroline Andersson och Karin Lönn, Governo, Joacim Danielsson, delegationens kansli. Göran Lindsjö deltog via Skype.

Göran Lindsjö, Caroline Andersson och Karin Lönn från Governo bjöds in till mötet för att presentera sin omvärldsanalys av  pågående AI-initiativ för att säkerställa korrekta utbetalningar. Delegationen gav Governo i uppdrag att göra en omvärldsanalys av pågående AI-initiativ, såväl nationellt som internationellt, som kan vara relevant för delegationens arbete. På nationell nivå tittade man på bank- och försäkringsbranschen medan det internationella perspektivet tar upp AI-tillämpningar från såväl offentlig sektor som näringslivet.

Kartläggningen baseras på frågeställningarna ”Vilka organisationer har använt sig av artificiell intelligens (AI) för att säkerställa korrekta utbetalningar? Hur har dessa aktörer nyttjat AI för att säkerställa korrekta utbetalningar?”

– AI har flera förmågor som gör det användbart för att säkra korrekta utbetalningar och bland andra banker, försäkringsbolag och myndigheter använder AI för att förhindra felaktiga utbetalningar, berättade Göran Lindsjö, AI-rådgivare på Governo.

Rapporten lyfte särskilt fram tillämpningar där avsiktliga fel och brott upptäcks mer effektivt med hjälp av maskininlärning.

Efter presentationen följde diskussioner, som leddes av Caroline Andersson och Karin Lönn.

Anna Levisson, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan
Anna Levisson, Försäkringskassan

Anna Levisson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, berättade om Försäkringskassans modell för systematisk kvalitetsutveckling som inkluderar riskhantering för felaktiga utbetalningar.

Arbetet med systematisk kvalitetsutveckling innebär att följa upp, analysera och åtgärda avvikelser i handläggningen som en integrerad del i det dagliga arbetet. Syftet är att kunna bedöma, redovisa och utveckla kvaliteten i handläggningen samt skapa lärande för medarbetarna och myndigheten.

– För att kunna följa upp kvaliteten i handläggningen behöver vi bland annat följa upp om våra kontroller genomförs. Kontrollerna är moment i handläggningen. Resultaten från våra analyser är sedan viktiga underlag i andra planerings- och uppföljningsprocesser, exempelvis verksamhetsplaneringen, sa Anna Levisson.

Övriga områden som togs upp på mötet

En lägesuppdatering av arbetet med omfattningsstudierna presenterades. Arbetet är för närvarande i en intensiv genomförandefas och preliminära resultat från vissa delstudier är klara. Andra punkter på mötet var lägesuppdateringar från bland annat styrprojektet och den kvantitativa attitydundersökningen.