Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar.
Kallelse har skickats ut till berörda.

När: 25 oktober 2017 kl. 13.00-16.00

Var: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

Mötet avhandlade huvudsakligen det fortsatta arbetet i arbetsgrupperna. Arbetet i omfattningsgruppen domineras av riskanalys och metodarbete, dvs. hitta lämpliga modeller som kan användas i risk- resp. metodarbetet.

Attitydarbetet: Fokusgruppsdiskussioner har ägt rum. En modell har tagits fram för att göra det möjligt att diskutera handlingsutrymme trots olika förmåner. Ett samarbete pågår mellan CSN och delegationen med målet att ta fram ett gymnasiematerial som kopplar studiebidraget till övriga välfärdsförmåner och eget ansvar.

En kartläggning av olika samverkansforum och nätverk m.m. inleds och tanken är att diskussioner om samverkan genomförs i delegationen under våren.

Inbjudna föreläsare

Ulla Bäckekihl, granskningsledare och jurist i Stockholms läns landsting, har bjudits in till mötet för att berätta om landstingets uppföljning av hälso- och sjukvårdstjänster och problematiken kring oseriösa vårdgivare. Landstingets upphandling av välfärdstjänster sker med stöd av LOU eller inom ramen för LOV. Temat har bäring på delegationens arbete med att titta på problematiken kring felaktiga utbetalningar till företag.

Relaterat

Mer information om upphandling enligt LOU och LOV finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.