Mötet ägde rum den 28 november 2018 hos Kapitel 8 Klara Strand (f.d. Lundqvist & Lindqvist) vid Klarabergsviadukten i Stockholm.

Lägesuppdatering kring omfattningsstudierna

Delegationen fick en lägesuppdatering av arbetet med omfattningsstudierna. Arbetet går enligt plan och i början av nästa år kommer kansliet att sammanställa och analysera resultaten av de empiriska studierna. Resultaten kommer under våren att redovisas i två underlagsrapporter.

Johan Ekstedt håller föredrag i rummet och svarar på frågor
Johan Ekstedt, konsult och specialist på expertbedömningar

Som komplement till de empiriska studierna görs expertbedömningar av felaktiga utbetalningar. Konsulten Johan Ekstedt, som är specialist på expertbedömningar, har bjudits in till mötet för att presentera bakgrund och fakta om metoden Expert Elicitation. Efter presentationen hölls en diskussion om för- och nackdelar med expertbedömningar. Det påtalades bland annat att expertbedömningarna är nödvändiga för att kunna bedöma den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar.

En redovisning av den totala omfattningsbedömningen kommer att ske till sommaren.

Övriga områden som togs upp på mötet

En lägesuppdatering av styrprojektet presenterades. Kansliet har genomfört intervjuer hos myndigheterna och håller för närvarande på med sammanställning och analys av dessa. Andra punkter på mötet var bland annat lägesuppdatering från den kvantitativa attitydundersökningen och information om digitaliseringsprojektet, som handlar om att förebygga felaktiga utbetalningar med hjälp av digitalisering och AI.