Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar

Mötet ägde rum den 29 augusti 2018 hos Kapitel 8 Klara Strand (f.d. Lundqvist & Lindqvist) vid Klarabergsviadukten i Stockholm.

Sammanfattning

Fokus på samordning av statliga utbetalningar och Pensionsmyndighetens riskhantering under mötet

Magnus Arnek presenterar utredningen
Magnus Arnek, Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

Höstens första delegationsmöte bjöd på en första inblick i den nya Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen, Fi 2018:05 (dir. 2018:50). Huvudsekreterare Magnus Arnek bjöds in till sammanträdet där han berättade om arbetet i utredningen, som leds av Försäkringskassans tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler. Utredningen ska bland annat arbeta med samordnad och förstärkt kontroll av statliga utbetalningar, förbättrad service till medborgare samt informationsutbyte mellan myndigheter, dataskydd och gemensamma it-lösningar.
– Tanken på en gemensam utbetalningsfunktion har funnits förut och nu är tiden mogen för att utreda. Planen är att all handläggning är kvar hos myndigheterna. Det vi tittar på är utbetalningarna och eventuella återkrav av utbetalningar, sa Magnus Arnek.

Tora Philp står vid ett bord och håller föredrag
Tora Philp, Pensionsmyndigheten

Tora Philp, delegationens ledamot och verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten, bjöd på ett inspirerande föredrag om hur myndigheten arbetar med riskhantering. Pensionsmyndigheten har i sina instruktioner att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. Riskhantering är en grundläggande uppgift och ska vara integrerad med ordinarie verksamhet. Tora Philp menade att det är viktigt att söka efter relevanta risker, inte bara leta efter dem som är enkla att hitta.
– Vårt arbete med att hantera risker är svårt, men spännande och nödvändigt, sa hon.

Dagordningspunkter inom övriga områden

På mötet i övrigt uppdaterade kansliet deltagarna kring rapporten Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, delegationens engagemang i Almedalen, styrprojektet, digitaliseringsprojektet och omfattningsstudierna.