Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar.
Kallelse har skickats ut till berörda.

När: 29 november 2017 kl. 13.00-16.00

Var: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

På mötet presenterades resultatet av fokusgruppsintervjuer som Kantar Sifo har genomfört inom ramen för attitydarbetet. Sifos avrapportering är en sammanställning av vad deltagarna har pratat om.

Arbetet i omfattningsgrupperna pågår för fullt, riskanalysarbetet är i ett intensivt skede och det pågår ett arbete med att ta fram lämpliga metoder. Enligt uppdraget ska det prövas om tidigare tillämpade metoder kan användas eller om nya behövs.

Kansliet pratade också om kommunikationsinsatser i delegationen och idéer kring kommunikation som kansliet arbetar med, samt hur delegationens arbete kan synliggöras bättre.

Inbjudna föreläsare

Representanter från Riksrevisionen var inbjudna till mötet för att presentera rapporten Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke, en granskning av Skatteverkets arbete med folkbokföringen. Syftet var att granska om myndigheten bedriver sitt arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen på ett effektivt sätt. Den övergripande slutsatsen är att arbetet inte bedrivs effektivt och därmed ökar bland annat risken för olika typer av välfärdsbrott. Men det finns goda förutsättningar för förändring.