Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar.
Kallelse har skickats ut till berörda.

När: 30 maj 2018 kl. 13.00-16.00

Var: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

Delegationen samlades i högsommarvärmen på Piperska Muren i Stockholm den 30 maj. Kansliets medarbetare gav en beskrivning av läget för olika projekt. De är studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar, en rapport om systemövergripande risker, delegationens evenemang under Almedalsveckan, ett styrprojekt och att fortsätta undersöka attityder hos allmänhet och handläggare till överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen.

Hur kan digitalisering och AI bidra till korrekta utbetalningar?

Den 30 maj gick startskottet för delegationens projekt inom digitalisering och artificiell intelligens. Två inbjudna föredragshållare inspirerade. De var Katarina von Goës, kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar och Ewa Carlsson, kanslichef i eSamverkansprogrammet, eSam.

Katarina von Goës, kanslichef Expertgruppen för digitala investeringar

Expertgruppen för digitala investeringar hjälper och stöttar myndigheter att bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter.

– Artificiell intelligens har en viktig roll för att säkra korrekta utbetalningar och myndigheterna har mycket att lära av den privata sektorn, sa Katarina von Goës.

Ewa Carlsson, kanslichef eSam

I eSam driver myndigheter och SKL samverkansprojekt för digitalisering av det offentliga Sverige. De arbetar mot målet för statsförvaltningen att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

– Informationsutbyte är viktigt för att säkerställa korrekta utbetalningar. En framgångsrik e-tjänst, SSBTEK (SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd), har inneburit stora besparingar i kommunernas handläggning av ekonomiskt bistånd och sannolikt betytt mycket för korrekta utbetalningar, sa Ewa Carlsson.

Dagen avslutades med diskussioner i grupper om hur digitalisering och artificiell intelligens kan bidra till att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

De första överenskommelserna är tecknade

Tre myndigheter har tecknat överenskommelser med delegationen om att genomföra omfattningsstudier. Det handlar om CSN, Pensionsmyndigheten och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Sara Almer, kanslichef Delegationen för korrekta utbetalningar

– Det här är en milstolpe i delegationens arbete. Efter ett gediget förarbete av kansliet duktiga medarbetare i form av riskvärdering av system och framtagande av relevanta metoder är vi nu igång med att studera omfattningen av felaktiga utbetalningar på en rad välfärdssystem, säger Sara Almer, delegationens kanslichef.