Möte med Delegationen för korrekta utbetalningar.
Kallelse har skickats ut till berörda.

När: 7 mars 2017 kl. 13.00-16.00

Var: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kontakt: marit.dozzi@regeringskansliet.se

Sammanfattning

Delegationen beslutade att två arbetsgrupper bildas för attitydarbete resp. kartläggning av omfattning av felaktiga utbetalningar. En av utgångspunkterna för arbetsgrupperna kommer att vara det arbete som gjorts i FUT-delegationen och i Samverkansuppdraget (RUT). Förslag till deltagare i arbetsgrupperna, preliminärt upplägg och tidsplan för arbetet presenterades.

En samlad lägesbild (enkel sammanställning) av inskickade svar från delegaterna om deras syn på delegationens uppdrag presenterades och diskuterades.

Inbjudna föreläsare

Representanter från Skatteverket har bjudits in till mötet för att informera om innehållet i regeringens förslag om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen och hur Skatteverket förbereder införandet av förslaget. Syftet med införandet är främst att minska skattefusk och skatteundandragande, men ger även konsekvenser för välfärdssystemen då utbetalande myndigheter får tillgång till uppgifter i arbetsgivardeklarationen. Det underlättar i sin tur myndigheternas arbete att säkerställa att utbetalningar blir korrekta. Införandet sker i två steg, den 1 juli 2018 och 1 januari 2019.

Läs mer om införandet på Skatteverkets webbplats