Ett forum för genomförande av omfattningsstudier har bildats med representanter från berörda myndigheter och organisationer. Kallelse skickades ut till berörda.

När: 7 februari 2018 kl. 9.00-14.30

Var: Garnisonen, Karlavägen 100A, Stockholm

Kontakt: joacim.danielsson@regeringskansliet.se

Sammanfattning

Möte, Forum för omfattningsstudier

På uppstartsmötet diskuterades bland annat forumets uppdrag och en modell för att identifiera möjliga metoder för omfattningsstudier. Syftet med forumet är att undersöka förutsättningarna för att göra omfattningsstudier av riskfyllda system och ett urval av övriga system.

Läs mer om arbetet med omfattningsstudier i artikeln nedan.

Ny kartläggning av felaktiga utbetalningar