Seminarium om lämpliga metoder för att estimera omfattningen av de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen.

När: 12 december 2017 kl. 09.00 – 12.00

Var: Garnisonen, Karlavägen 100A, Stockholm. Lokal: Kaptenen, plan 8.

Kallelse har skickats ut till berörda.

Kontakt: joacim.danielsson@regeringskansliet.se

Sammanfattning

Under seminariet diskuterades bland annat en metod-PM, som under hösten har tagits fram av den s.k. Metodgruppen. Den beskriver och värderar möjliga metoder och ger ett antal rekommendationer på lämpliga metoder som kan användas i genomförandet av omfattningsstudierna. Dessa utgår exempelvis från ersättningssystemens utformning och risker. Utgångspunkten har varit att estimaten för de felaktiga utbetalningarna så långt som möjligt ska bygga på fakta och resultat från datainsamling och analys, dvs. empiriska undersökningar.

Inbjudna deltagare till seminariet var representanter från Arbetsförmedlingen, IAF, ISF, Brå, Skatteverket, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Migrationsverket.

Läs mer om arbetet med nya omfattningsstudier