Delegationen ska komplettera andra utredningar med syfte att värna välfärden, motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt säkerställa att regelverken tillämpas på ett korrekt sätt. Här sammanfattas pågående utredningar som direkt eller indirekt har bäring på dessa frågor.

Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)

En särskild utredare ges i uppdrag att undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att öka möjligheterna att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Utredaren ska föreslå hur en sådan funktion kan utformas och organiseras. Ann-Marie Begler är särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Statusrapport publicerad 14 juni 2019:
Färre felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen med ökad samordning av betalningar och kontroller

Dir. 2018:50