Här presenteras delegationens publikationer.

 

Fyra gymnasieelever

Allas våra pengar – Ett undervisningsmaterial om välfärdssystemen och studiebidraget
Ett nytt utbildningsmaterial har tagits fram av delegationen i samarbete med CSN och lärare. Syftet är att öka elevernas kunskap om det svenska välfärdssystemet samt om individens rättigheter och skyldigheter. Det är en del i ett större arbete för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Materialet kommer i fortsättningen att förvaltas av CSN.

 

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (Rapport 1)
En central del av delegationens uppdrag är att genomföra omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar i ersättningssystem där det finns väsentliga risker och där studier av detta slag saknas eller är inaktuella. För att kunna avgöra vilka system som har väsentlig risk för fel behöver ersättningssystemen kunna ställas mot varandra på ett strukturerat sätt. En arbetsgrupp inom delegationen har tagit fram en modell som möjliggör en sådan jämförelse.

 

Textframsida Lägesrapport

Lägesrapport – redovisning av delegationens arbete
Rapporten överlämnades 2017 till Finansdepartementet och är vår första avrapportering. Den innehåller en redovisning av det arbete och de iakttagelser vi hittills har gjort, samt även en kort redogörelse för arbetet framöver. Vi lämnar i detta skede inga ställningstaganden eller förslag. Under 2018 kommer delområden av delegationens uppdrag att avrapporteras.

 

 

Folder (pdf 163 kB, nytt fönster)
Här kan du ladda ner och skriva ut vår folder, som kortfattat beskriver delegationens uppdrag.

 

 

 

 

 

Publikationer från andra aktörer